ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ตรวจครุภัณฑ์ศทศ.ตึกเก่า

วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับกลุ่มพัสดุ สำนักบริหารกลาง ตรวจสอบครุภัณฑ์เพื่อเตรียมขนย้ายไปยังโรงเก็บของ(โกดัง)กรมศิลปากร ในการนี้นายต่อพงศ์ เหลืองชัยวัฒนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนายอภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมตรวจครุภัณฑ์ในครั้งนี้ด้วย

อภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ : รายงาน/ภาพ