ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

การติดต่อ

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม


สถานที่ตั้ง : ชั้น ๘ อาคารธนาลงกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
โทรศัพท์:   02-446-8040-5 ต่อ 8004-6, 02-446-8052
โทรสาร: 02-446-8052