ปรับขนาดอักษร
  1. ปฏิทินกิจกรรม
  2. งานสัมมนา
กันยายน
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
  • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กรมศิลปากร
  • กระดานสนทนาศิลปากร
ประกาศ
:::::ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมกิจกรรมคืนความสุข ด้วยประวัติศาสตร์ เรื่อง “สุพรรณบุรี มาจากไหน?": ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันอังคารที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป :::::ขอเชิญชมนิทรรศการ “มนต์เสน่ห์ไทย : มรดก + พลังสร้างสรรค์”: จัดแสดงระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.(หยุดทุกวันจันทร์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๒๑๔ ๖๖๓๐-๘ :::::ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๗: เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการอนุรักษ์มรดกไทย หัวข้อ "พิพิธภัณฑสถาน โบราณคดีและประวัติศาสตร์ ตามรอยพระบาทสยามบรมราชกุมารี" ระหว่างวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘  ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร:::::
  1. ข่าวเด่น
  2. นิทรรศการเด่น
  3. บทความเด่น
  4. บริการ
  5. แหล่งเรียนรู้

18-August-2014

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมศิลปากรรับผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗นำไปถวาย ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

04-July-2014

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อภิน.

04-July-2014

มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ .

28-August-2014

กรมศิลปากร, สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “มนต์เสน่ห์ไทย : มรดก + พลังสร้า.

31-March-2014

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเอนก .

16-September-2013

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักศิลปากรที่.

12-August-2014

            กรมศิลปากร กำหนดให้มีการจัดงาน Creative Fine Arts 2014 : สร้างความสุขบนพื้นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ .

29-July-2014

        คำกล่าวปราศรัย พล.อ.ประยุทธ์ .

18-March-2014

วันที่ ๒๕ และ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระน.

23-June-2014

  การลดขั้นตอน การให้บริการเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ .