ปรับขนาดอักษร
  1. ปฏิทินกิจกรรม
  2. งานสัมมนา
เมษายน
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
  • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กรมศิลปากร
  • กระดานสนทนาศิลปากร
  1. ข่าวเด่น
  2. นิทรรศการเด่น
  3. บทความเด่น
  4. บริการ
  5. แหล่งเรียนรู้

10-April-2014

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect..

31-March-2014

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเอนก .

25-March-2014

  นายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นปร.

16-September-2013

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน "ประชุมเสวนา การอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานกำแพงดิน เมืองเชียงใหม่" .

25-March-2013

   สำนักศิลปากรที่ ๗ น่าน ขอเชิญร่วมโครงการ.

18-March-2014

วันที่ ๒๕ และ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร .

22-October-2013

    ด้วยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ได้จัดท.