1. ปฏิทินกิจกรรม
  2. งานสัมมนา
กรกฎาคม
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
  • silpakornJuornal

  • ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
ประกาศ
***พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จัดพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ : เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี  ๒๕๕๙ เรื่อง การขุดค้นทางโบราณคดีเมืองลพบุรี ในรอบทศวรรษ ตั้งบัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๙ ณ หมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎ   ***ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร:  เนื่องในโอกาสมหามงคลคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง "สยามมกุฎพิสุทธิ์ศิลป์" ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ วันรจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐ ๒๙๐๒ ๗๙๔๐ ต่อ ๑๐๓,๑๑๓ ***ขอเชิญชมการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร:  เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด พระเกียรติยศพระพรตอุปราช - ตามรอยบาทพระอวตารปราบมารร้าย - อสูรพ่ายบารมีจักรีวงศ์ ในวันที่ ๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ  เริ่มจองบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามและสำรองที่นั่ง โทร.๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ ในวันและเวลาราชการ ***ขอเชิญชมนิทรรศการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี: "บูชาพระบรมสารีริกธาตุ เถลิงราชย์นวธรรมราชา” อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๕ ยุคสมัย ให้ประชาชนบูชา ๑๐ มิ.ย.- ๓๐ ต.ค. ๕๙ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร   :::แจ้งย้ายสถานที่ยื่นขอรับใบอนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร: จากสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สอบถามเพิ่มเติมโทร.๐ ๒๒๒๔ ๗๙๗๖

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎรา.

อังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑...
วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวล...
เนื่องในโอกาสมหามงคลคล้ายวันพระร...

20-July-2016

อธิบดีกรมศิลปากร เผยความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารคลังกลางเก็บโบราณวัตถุที่ได้มาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทย รองรับโบราณวัตถุกว่าสองแสนชิ้น พร้อมตั้งเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางกา.

11-July-2016

  วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒...

19-June-2016

 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระน...

22-June-2016

นายอนันต์  ชูโชติ อธิบดีกรม...
ก้าวแห่งความมุ่งมั่น ขับเคลื่อนงานด้านมรดกวัฒนธรรมของชาติ
  สถาบันหลักในการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งย­ืน ในการอนุรักษ์และพัฒนามรดกศิลปวัฒนธรรม
ข่าวรับสมัครงาน