1. ปฏิทินกิจกรรม
  2. งานสัมมนา
กันยายน
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
  • silpakornJuornal

  • ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
ประกาศ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมมหกรรมพิพิธภัณฑ์ Museum Expo 2016: "อัศจรรย์พิพิธภัณฑ์ไทย" เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย 2559 วันที่ 16 - 21 กันยายน 2559 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2446 8056 www.museumexpo2016.org...ไม่เสียค่าเข้าชม ***ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร:  เนื่องในโอกาสมหามงคลคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง "สยามมกุฎพิสุทธิ์ศิลป์" ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ วันรจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐ ๒๙๐๒ ๗๙๔๐ ต่อ ๑๐๓,๑๑๓ ***ขอเชิญชมนิทรรศการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี: "บูชาพระบรมสารีริกธาตุ เถลิงราชย์นวธรรมราชา” อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๕ ยุคสมัย ให้ประชาชนบูชา ๑๐ มิ.ย.- ๓๐ ต.ค. ๕๙ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร   :::แจ้งย้ายสถานที่ยื่นขอรับใบอนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร: จากสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สอบถามเพิ่มเติมโทร.๐ ๒๒๒๔ ๗๙๗๖

17-April-2016

      Standing Buddha    Style/Origin  :  Lopburi art, ca. 13th - 14th century Material  :  Sands.

17-April-2016

    Stan...

18-April-2016

    Crow...

18-April-2016

    &nbs...