ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

แผนที่

ที่ตั้ง

สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ เลขที่ ๔๕๑ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์

 

สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร โทรศัพท์ : ๐ ๕๓๒๒ ๒๒๖๒
 
โทรสาร  : ๐ ๕๓๔๐ ๙๐๗๒
  E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.