ปรับขนาดอักษร

กำแพงเมืองเชียงแสน : อายุสมัยและองค์ประกอบกำแพงเมือง

This is a SEO version of กำแพงเมืองเชียงแสน : อายุสมัยและองค์ประกอบกำแพงเมือง Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

องค์ประกอบและลักษณะของกำแพงเมืองเชียงแสน เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมายาวนานตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ ถึงปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๕) ในเรื่องรูปแบบ เทคนิควิธี ประโยชน์ใช้งานส่วนต่างๆของกำแพง เนื่องด้วยกำแพงเมืองเชียงแสน มีลักษณะองค์ประกอบที่ต่างจากกำแพงเมืองที่พบในล้านนาหรือในประเทศไทย องค์ประกอบหลักที่เห็นได้ชัด คือ กำแพงเมืองด้านในเมืองมีการก่อเป็นขั้นบันได และองค์ประกอบที่อยู่บนเชิงเทิน ที่ปรากฏการก่อแท่นอิฐรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่ไม่เคยพบมาก่อนในกำแพงเมืองโบราณของประเทศไทย

ผู้เขียน: 
นายสายกลาง จินดาสุ นักโบราณคดีปฏิบัติการ
คำอธิบาย: 
(เอกสารประกอบการเสวนา) กำแพงเมืองเชียงแสน : ยุคสมัย รูปแบบ และแนวคิดการก่อสร้าง ณ โรงแรมเชียงแสนโกลเด้นแลนด์ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕