ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

วีดิทัศน์ "มรดกโลกสุโขทัย" (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง) จากรายการคันฉ่องส่องไทยชุด มรดกโลกทางวัฒนธรรม

วีดิทัศน์ "มรดกโลกสุโขทัย" (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง) จากรายการคันฉ่องส่องไทยชุด มรดกโลกทางวัฒนธรรม

 
  "มรดกโลกสุโขทัย"
 (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง)
 
 29-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง
 
 30-รูปเคารพในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
 
31-พระพุทธรูปสุโขทัย
 
32-พระพุทธรูปลีลา
 
33-ปูนปั้นประติมาคาร
 
34-สังคโลกสุโขทัย
 
35-ห้องพระธาตุ
 
36-พระพุทธรูปจากกรุเจดีย์น้อย วัดมหาธาตุ
 
37-มรดกโลกสุโขทัย