ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

วีดิทัศน์ "มรดกโลกกำแพงเพชร" จากรายการคันฉ่องส่องไทยชุด มรดกโลกทางวัฒนธรรม

วีดิทัศน์ "มรดกโลกกำแพงเพชร" จากรายการคันฉ่องส่องไทยชุด มรดกโลกทางวัฒนธรรม
 
 
มรดกโลกกำแพงเพชร
 
1-รักษ์มรดกไทย-มรดกโลก
 
2-ปตท.สผ.รักษ์มรดกไทย-มรดกโลก
 
3-เที่ยวชมโบราณสถานให้สนุกและได้ความรู้
 
4-ชุมชนดั้งเดิมเมืองกำแพงเพชร
 
5-โบราณสถานเมืองกำแพงเพชร
 
6-อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
 
7-โบราณสถานกับรูปแบบสันนิษฐาน
 
8-วัดพระแก้ว
 
9-รูปแบบสันนิษฐานวัดพระแก้ว
 
10-วัดช้างรอบ
 
11-ปูนปั้นวัดช้างรอบ
 
12-วัดพระนอน
 
13-วัดพระ4อิริยาบถ
 
14-รูปแบบสันนิษฐานวัดพระ 4 อิริยาบถ
 
15-วัดสิงห์
 
16-วัดอาวาสใหญ่
 
17-วัดพระธาตุ
 
18-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร
 
19-เทวรูปพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร
 
20-ประติมากรรมปูนปั้น วัดพระแก้ว-วัดช้างรอบ