ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

วีดิทัศน์ชุด "มรดกโลกบ้านเชียง" จากรายการคันฉ่องส่องไทยชุด มรดกโลกทางวัฒนธรรม

 
วีดิทัศน์ชุด "มรดกโลกบ้านเชียง" จากรายการคันฉ่องส่องไทยชุด มรดกโลกทางวัฒนธรรม
 
มรดกโลกบ้านเชียง
 
1-มรดกโลก
 
2-แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทย
 
 3-ดินแดนที่ไม่เคยล้าหลัง
 4-การค้นพบอารยธรรมในอดีต
 
 5-5-กระบวนการทำลายมรดกบ้านเชียง
 
 6-การขุดค้นทางโบราณคดีครั้งสำคัญที่บ้านเชียง
 
 7-เจ้าของวัฒนธรรมบ้านเชียงเป็นใคร
 
 8-พิพิธภัณ์แหล่งโบราณวัตถุบ้านเชียง
 
 9-มรดกโลกบ้านเชียง
 
 10-การค้นพบอารยธรรมในอดีต