ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

วัดยางกวง

วัดยางกวง : วัดร้างในท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของเมืองเชียงใหม่

                         ตั้งอยู่ที่ฝั่งตะวันตกของถนนสุริยะวงศ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ การเดินทางเข้าถึงที่สะดวกเริ่มจากด้านหน้าประตูเชียงใหม่ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุริยะวงศ์ ระหว่างทางไปยังวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ และโรงพยาบาลรวมแพทย์
 
ไฟล์แนบ ขนาด
wat_yangguang1.pdf 1.29 MB