ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

ที่ตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ประวัติความเป็นมา