ปรับขนาดอักษร
 
วีดิทัศน์ชุด "มรดกโลกศรีสัชนาลัย" จากรายการคันฉ่องส่องไทยชุด มรดกโลกทางวัฒนธรรม
 
"มรดกโลกศรีสัชนาลัย"
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
1-อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
 
2-แหล่งโบราณคดีวัดชมชื่น
 
3-เมืองเชลียง
 
4-ร่องรอยอารยธรรมเขมรในเมืองศรีสัชนาลัย
 
5-เมืองศรีสัชนาลัย ความสำคัญในสมัยอยุธยา
 
6-พ่อขุนรามคำแหงมหาราชสร้างเจดีย์กลางเมืองศรีสัชนาลัย
 
7-สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่1 กับเมืองศรีสัชนาลัย
 
8-สวรรคารามบรรพต
 
9-กลุ่มโบราณสถานในเขตอรัญญิก
 
10-วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เชลียง
 
11-วัดช้างล้อม
 
12-รูปแบบงานศิลปกรรมวัดเจดีย์ 7 แถว
 
13-วัดเจดีย์ 7 แถว
 
14-เมืองศรีสัชนาลัยในสมัยอยุธยา
 
15-วัดนางพญา
 
16-ลวดลายปูนปั้นอันวิจิตร วัดนางพญา
 
17-กำแพงเมืองและประตูเมืองศรีสัชนาลัย
 
18-เตาเผาสังคโลกบ้านป่ายาง-เกาะน้อย
 
19-พระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 6
 
21-การค้าสังคโลก
 
22-สังคโลกที่เมืองศรีสัชนาลัย