ปรับขนาดอักษร

 

 สำนักศิลปากรที่ ๗ น่าน ขอเชิญร่วมโครงการแบ่งปันความรู้สู่ความเข้าใจ 100 ปี กรมศิลปากร ในส่วนของสำนักศิลปากรที่ ๗ น่าน ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกอบด้วยกิจกรรม เสวนาเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนาและอนุรักษ์เมืองเก่าน่าน อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน” นิทรรศการและออกร้านของหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร และงานหัตถกรรมพื้นบ้าน พุทธศิลป์เมืองน่าน 

การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง จาก นักเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์  และการแสดงโขนจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน สุครีพถอนต้นรัง