สำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่

นายสุพจน์ พรหมมาโนช

ประกอบด้วยหน่วยงาน
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์
 • หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา
 • อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
 • หอสมุดแห่งชาติ ประโคนชัย
 • อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์

ที่ตั้ง
 • สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา
 • ถนนพิมาย-ชุมพวง ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย นครราชสีมา 30110.
 • โทรศัพท์ : 044-471-518 , 044-285-096
 • แฟกซ์ : 044-471-518
 • E-Mail : s_finearts12@finearts.go.th
ที่ตั้ง
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์
 • ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000.
 • โทรศัพท์ : 044-242-958 , 044-230-245
 • แฟกซ์ : 044-242-958
ที่ตั้ง
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย
 • ถนนท่าสงกรานต์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย นครราชสีมา 30110.
 • โทรศัพท์ : 044-481-269 , 044-471-167
 • แฟกซ์ : 044-471-167
ที่ตั้ง
 • หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา
 • ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000.
 • โทรศัพท์ : 044-256-029 , 044-256-030.
 • แฟกซ์ : 044-260-344 , 044-25-630.
ที่ตั้ง
 • อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
 • ถนนในเมือง อำเภอพิมาย นครราชสีมา 30110.
 • โทรศัพท์ : 044-471-568
 • แฟกซ์ : 044-471-568
ที่ตั้ง
 • หอสมุดแห่งชาติ ประโคนชัย
 • ถนนโชคชัย-เดชอุดม อำเภอประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140.
 • โทรศัพท์ : 044-671-109 , 044-671-239
 • แฟกซ์ : 044-671-239
ที่ตั้ง
 • อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
 • ตู้ ปณ.๓ ปท.นางรอง อำเภอนางรอง บุรีรัมย์ 31110.
 • โทรศัพท์ : 044-631-746
 • แฟกซ์ : 044-631-746
ที่ตั้ง
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์
 • ถนนสุรินทร์-ช่องจอม ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000.
 • โทรศัพท์ : 044-519-557 , 044-513-358
 • แฟกซ์ : 044-513-358