ปรับขนาดอักษร

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

2.86 MB Download

รายละเอียด :

 

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานโครงการอทุยานประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

 

Download>>>>> files/fad8cm/phagard.pdf