ปรับขนาดอักษร

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

218.33 KB Download

รายละเอียด :

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม

ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่