ปรับขนาดอักษร

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาจำกัดวัชพืชโบราณสถานองค์เจดีย์สูง ในเขตอำเภอเมือง และอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

File size 197.20 KB Download

รายละเอียด :

ประกาศสำนักศิลปการที่ ๗ เชียงใหม่

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาจำกัดวัชพืชโบราณสถานองค์เจดีย์สูง ในเขตอำเภอเมือง

และอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)