ปรับขนาดอักษร

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษากำจัดวัชพืชทำความสะอาดโบราณสถาน พื้นราบคูเมือง (ฝั่งตลิ่งคูเมืองเชียงแสน) ในเขตอำเภอเมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

File size 204.67 KB Download

รายละเอียด :

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษากำจัดวัชพืชทำความสะอาดโบราณสถาน พื้นราบคูเมือง

(ฝั่งตลิ่งคูเมืองเชียงแสน) ในเขตอำเภอเมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)