ปรับขนาดอักษร

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษากำจัดวัชพืชทำความสะอาดโบราณสถานพื้นราบ ในเขตอำเภอเมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

File size 196.36 KB Download

รายละเอียด :

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษากำจัดวัชพืชทำความสะอาดโบราณสถานพื้นราบ

ในเขตอำเภอเมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)