ปรับขนาดอักษร

ประกวดราคาจ้างขุดค้น ขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานวัดกู่แดง (ร้าง) ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

File size 3.31 MB Download

รายละเอียด :

 

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดค้น ขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานวัดกู่แดง (ร้าง) ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2