ปรับขนาดอักษร

ประกวดราคาจ้างขุดค้น ขุดแต่งทางโบราณคดีเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน วัดป่าจี้(ร้าง) ตำบลบ้านแปะ อำเภอจองทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

File size 2.86 MB Download

รายละเอียด :

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดค้น ขุดแต่งทางโบราณคดีเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน

วัดป่าจี้(ร้าง) ตำบลบ้านแปะ อำเภอจองทอง จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

images/590/-e-bidding-2.pdf