ปรับขนาดอักษร

ประกวดราคาจ้างขุดค้นขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานวัดสามยอด (ร้าง) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

File size 1.16 MB Download

รายละเอียด :

ประกาศกรมศิลปากร (สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดค้นขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานวัดสามยอด (ร้าง) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิ๊กดูรายละเอียด>>>>images/590/-.pdf