ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์งานเสวนากำแพงเมืองเชียงแสน : ยุคสมัย รูปแบบ และแนวคิดการก่อสร้าง

วีดีทัศน์งานเสวนากำแพงเมืองเชียงแสน : ยุคสมัย รูปแบบ และแนวคิดการก่อสร้าง ณ โรงแรมเชียงแสนโกลเด้นแลนด์ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕