ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานโครงการอทุยานประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และตำแหน่งคนงาน)

344.92 KB Download

รายละเอียด :

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ 

เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานโครงการอทุยานประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และตำแหน่งคนงาน)

 

Download>>>>> images/590/CCI_000020.jpg