ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

เซ็นสัญญาบูรณะวิหารวัดสิทธิทรงธรรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔  ผู้รับจ้าง หจก.กนกลักษณ์บิลล์ดิงโฮม และเจ้าอาวาส วัดสิทธิทรงธรรม เซ็นสัญญาบูรณะวิหารวัดสิทธิทรงธรรมร่วมกัน โดยมี นายเอนก  สีหามาตย์ รองอธิบดีกรมศิลปากร และเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ เข้าร่วมเป็นพยาน