ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมศิลปากรตรวจเยี่ยมพื้นที่

วันที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 12.30 น. อธิบดีกรมศิลปากร (นายอนันต์ ชูโชติ) ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุยไชย วัดพระธาตุหริภุญไชย จังหวัดลำพูน คุ้มเจ้ายอดเรือน คุ้มเจ้าหลวง จังหวัดลำพูน