ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยนายสุพจน์ พรหมมาโนช ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ เข้าประชุมเพิ่อกำหนดแนวทางการพัฒนาพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยนายสุพจน์ พรหมมาโนช ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ เข้าประชุมเพิ่อกำหนดแนวทางการพัฒนาพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ ณ อาคารพลับพลา พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพลอากาศเอกอำพล อิ่มบัว ที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพอากาศ เป็นประธานการประชุม