ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

 

 

 

            เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยสำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน ร่วมถวายนำชม