ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมแผนพัฒนาวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายสุพจน์ พรหมมาโนช ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ร่วมประชุมแผนพัฒนาวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน