ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะ ตรวจสอบโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว


 

 วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔  นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโสมสุดา ลียะวณิช อธิบดีกรมศิลปากร นายเอนก สีหามาต์ รองอธิบดีกรมศิลปากร นายธราพงศ์ ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสำนักโบราณคดี และนายวิเศษ เพชรประดับ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบโบราณสถานในพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศพม่า พบโบราณสถานที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งสำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่จะเร่งดำเนินการสำรวจออกแบบเพื่อการบูรณะต่อไป

 เจดีย์ประธานวัดเจดีย์หลวง พบปล้องไฉนขนาด ๒ ใน ๓ หักลงมาทับเจดีย์บริวารหักพัง จำนวน ๑ องค์

 

  

วัดปราสาทคุ้มชุมแสง บริเวณองค์ระฆังมีรอยร้าวและอิฐยุบตัว

ร่องรอยดังกล่าวเป็นรอยเดิมที่ขยายตัวออกเนื่องจากเหตุแผ่นดินไหว และส่วนฐานเจดีย์มีรอยร้าวตลอดความสูงฐาน
 
 

  

เจดีย์วัดป่าสัก(ร้าง) นอกกำแพงเมืองเชียงแสนไปทางทิศตะวันตก ปลียอดขนาดยาวประมาณ ๑ ศอก แตกหัก เรือนยอดเอียงผิดปกติ รอยแตกร้าวของบัลลังก์รองรับองค์ระฆังหลายแห่ง รอยแตกร้าวเก่าขยายตัวออกเนื่องจากเหตุแผ่นดินไหว และเกิดรอยร้าวใหม่หลายจุด
 

    

เจดีย์ประธานวัดพระธาตุจอมกิตติ ฉัตรชำรุดและเอนออกจากองค์ประมาณ ๑๕ - ๒๐ องศา ปล้องไฉนหักงอ องค์เรือนธาตุพบรอยร้าวเดิมขยายตัวกว้างมากขึ้นและเกิดรอยร้าวใหม่หลายแห่ง แผ่นทองจังโกบริเวณเรือนยอดบิดตัวและฉีกขาด

 วัดพระธาตุภูเข้าบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ  ผนังมณฑปร้าวและแยกออก