ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เมืองโบราณเวียงท่ากาน

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เมืองโบราณเวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุพจน์ พรหมมาโนช ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ