ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ โดยมีนายสุพจน์ พรหมมาโนช ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ และคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งประชุมติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเชียงใหม่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย ลำพูน และหอจดหมายเหตุแห่งชาติฯพะเยา