ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ตรวจรับงานงวดที่ 1 งานบูรณะเจดีย์แช่แห้งน้อย และเจดีย์พระธาตุตะโก้ง(ทรงพม่า) วัดพระธาตุแช่แห้ง และงานบูรณะเจดีย์วัดกู่คำ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายสุพจน์ พรหมมาโนช ผุ้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 1 งานบูรณะเจดีย์แช่แห้งน้อย และเจดีย์พระธาตุตะโก้ง(ทรงพม่า) วัดพระธาตุแช่แห้ง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน และ งานบูรณะเจดีย์วัดกู่คำ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน