ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ตรวจรับงานขุดค้นขุดแต่งทางโบราณคดีวัดร้าง หมายเลข 21 งวดที่ 1

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 นายสุพจน์ พรหมมาโนช ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจรับงานขุดค้นขุดแต่งทางโบราณคดีวัดร้าง หมายเลข 21 งวดที่ 1 ณ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย