ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

จิตรกรรมฝาผนังจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง : Author: 
อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, สำเนา จาดทองคำ
ราคา : Price: 
260

รายละเอียด
       ปีที่พิมพ์  2548
       ขนาด20.7x29.0 ซม.
       จำนวนหน้า 124 หน้า
       กระดาษอาร์ตมัน
       ภาพประกอบ 4 สี 

 

สุพรรณบุรีเป็นอีกจังหวัด หนึ่งที่ปรากฏร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีจำนวนมาก สามารถบอกเล่าความเป็นมาของเมืองนี้ได้เป็นอย่างดี จิตรกรรมฝาผนังก็เป็น หลักฐานอีกประเภทหนึ่งที่ช่วยสะท้อนเรื่องราวของพื้นที่นั้นๆทั้งในด้าน ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี หนังสือเรื่อง จิตรกรรม ฝาผนัง จังหวัดสุพรรณบุรีเล่มนี้ ให้ข้อมูลแหล่งภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สำคัญของจังหวัดนี้ทั้ง  4 แห่ง คือ ที่วัดหน่อพุทธางกูร วัดประตูสาร วัดจรรย์ และวัดเดิมบาง ไว้อย่างละเอียด พร้อมทั้งแผนผังเรื่องราว และภาพประกอบ 4 สีสวยงาม

 
ตัวอย่างเนื้อหาภายในเล่ม

สถานที่จำหน่าย
กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดี
ต่างจังหวัด: สำนักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย, อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ กาญจนบุรี