ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

แหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชร : ผลการขุดค้นทางโบราณคดี

ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง : Author: 
วสันต์ เทพสุริยานนท์

 รายละเอียด
       ปีที่พิมพ์  2544
       ขนาด 18.7x 25.7 ซ.ม.
       จำนวนหน้า 62 หน้า

 ดอนตาเพชรเป็นแหล่งโบราณคดียุคโลหะที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่ง ที่นี่เคยมีการขุดค้นทางโบราณคดีหลายครั้ง ได้พบเครื่องมือเครื่องใช้จากเหล็กและสำริดจำนวนมากที่แสดงถึงเทคโนโลยีการ โลหกรรมขั้นสูงของคนที่นี่ นอกจากนี้แล้วโบราณวัตถุชิ้นสำคัญอื่นๆ ที่ได้พบในแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ เช่น จี้รูปสิงห์โตทำจากหินคาร์เนเลียน ตุ้มหูแบบลิง ลิง โอ และลูกปัดหินอาเกตและคาร์เนเลียนจำนวนมากยังบ่งชี้ว่า ดอนตาเพชรเคยเป็นชุมชนศูนย์กลางการค้าที่สำคัญระหว่างดินแดนตะวันออกและ ตะวันตก จึงได้พบโบราณวัตถุจากดินแดนห่างไกลทั้งจากอินเดียและดินแดนทางตอนใต้ของจีน อยู่ที่แหล่งโบราณคดแห่งนี้ หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานจากการขุดค้นครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2543 โดยสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 2 สุพรรณบุรี ซึ่งการทำงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมใน การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชร ภายในโรงเรียนวัดสาลวนาราม ซึ่งปัจจุบันดำเนินการจัดตั้งแล้วเสร็จ เปิดให้เข้าชมได้ทุกวันทำการ

สถานที่จำหน่าย: ปัจจุบันไม่มีจำหน่ายแล้ว
   สามารถหาอ่านได้ที่ห้องสมุดสำนักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี, หอสมุดแห่งชาติสุพรรณบุรี, ห้องสมุดสำนักโบราณคดี กรุงเทพฯ , หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ฯลฯ