ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

เปิดโลกประวัติศาสตร์ รัตนโกสินทร์

ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง : Author: 
สุทธิ ภิบาลแทน, สุวัฒน์ แก้วสังข์ทอง
Call#: 
959.3 ส773ป
ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 
พิมพ์ครั้งที่ 2
ผู้พิมพ์ : Publisher: 
สำนักพิมพ์ปันรู้
อธิบาย : Description: 
รวบรวมเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลปัจจุบัน
ISBN: 
978-616-7125-02-2
ราคา : Price: 
260 บาท

รวบรวมประเด็นปัญหาและคำตอบทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ จักรี จนถึงรัชกาลปัจจุบัน