ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาล

ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง : Author: 
วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
Call#: 
378.73 อ555ฮ
ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 
พิมพ์ครั้งที่ 1
ผู้พิมพ์ : Publisher: 
สำนักพิมพ์แสงดาว
อธิบาย : Description: 
หนังสือที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับฮาร์วาร์ด และเขียนขึ้นโดยนักเรียนฮาร์วาร์ด
ISBN: 
978-616-508-034-7
ราคา : Price: 
170 บาท