ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

กาพย์เห่เรือ

ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง : Author: 
เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร
Call#: 
895.911
ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 
พิมพ์ครั้งที่ 1
ผู้พิมพ์ : Publisher: 
บริษัทไทยร่มเกล้า จำกัด
อธิบาย : Description: 
รวบรวมผลงานการประพันธ์ที่ทรงคุณค่า ด้วยความงดงามไพเราะทางการสรรคำมาเรียบเรียงอย่างประณีต
ISBN: 
978-974-300-744-6
ราคา : Price: 
85 บาท