ปรับขนาดอักษร

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางในเขตโบราณสถาน และกำจัดปลวกในเขตโบราณสถาน ตามโครงการบำรุงรักษาโบราณสถานปีงบประมาณ ๒๕๕๖