ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กกระบี่

โครงการวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา ครั้งที่ ๑๕ ภายใต้ชื่องาน "วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กกระบี่" ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) เป็นประธานเปิดงานและลั่นฆ้องชัย

โดยมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- การแสดงนาฏศิลป์ และดนตรีพื้นบ้าน

- การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

- การแสดงหุ่นละครเล็ก

- กิจกรรมธรรมอารมณ์ดี

- นิทรรศการ Mobile Museum

และกิจกรรมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม