ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

พิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ จังหวัดตรัง

 

วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง ร่วมบันทึกภาพเหตุการณ์
นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย หัวส่วนราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา
ร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและเหล่าพสกนิกรนานับปการ และแสดงความจงรักภักดี
ที่ลานหน้าพระบรมราชนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ จังหวัดตรัง