ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจราชการหน่วยงานในสังกัด เขตพื้นที่รับผิดชอบสำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายอนันต์  ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมคณะฯ ได้เข้ากราบนมัสการ พระราชสิริมุนี เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดท่าเรือ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และเดินทางมายังสำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต เพื่อประชุมมอบหมายนโยบายแผนการดำเนินงานต่างๆให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง มอบแนวทางการจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ การบริหารจัดการห้องคลัง และลงพื้นที่การตรวจโบราณสภานบ้านพระยาวิชิตสงคราม ซึ่งได้มอบแนวทางการบริหารจัดการดูแลโบราณสถานแห่งนี้ให้อยู่ในสภาพดีสะอาดสวยงาม อีกทั้งให้คำแนะนำการจัดแสดงโมเดลจำลองอาคารต่างๆ ในเขตโบราณสถานที่ตั้งแสดงอยู่ในห้องนิทรรศการให้ดูเข้าใจง่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือนักท่องเที่ยวทั่วไป นอกจากนี้ยังได้เร่งให้ดำเนินการซ่อมแซมอาคารสุขาสำหรับบริการนักท่องเที่ยวภายในเขตโบราณสถานที่ถูกต้นไม้โค่นทับเสียหายจากพายุฝนที่ผ่านมาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว