ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโครงการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมสร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาไทย ก้าวไปทั่วโลกภายใต้แนวคิด “ทุนวัฒนธรรมสร้างชาติ ตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างธรรมเนียมรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

กิจกรรมโครงการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมสร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาไทยก้าวไปทั่วโลกภายใต้แนวคิด “ทุนวัฒนธรรมสร้างชาติ ตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างธรรมเนียมรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ตามที่สำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต ได้รับงบประมาณในโครงการออกแบบของที่ระลึกจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ โดยนำมรดกทางศิลปวัฒนธรรมฝั่งอันดามันมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน เช่น ภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ ลวดลายจากลูกปัดโบราณ มาออกแบบเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งนำมาจัดแสดง และจัดจำหน่ายแก่ผู้ที่สนใจ

สินค้าที่นำมาจำหน่าย

- พวงกุญแจผลิตจากยางที่ระลึกจากภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์

- เข็มกลัดที่ระลึกภาพโบราณวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง

- โปสการ์ดภาพโบราณวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง

- เสื้อยืดสกรีนลายภาพเขียนยุคก่อนประวัติศาสตร์

- ผ้าพันคอสกรีนลายภาพลูกปัดโบราณและภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์

- ผ้าถุงพื้นเมืองสำเร็จรูปพิมพ์ลายดอกไม้

 

- ผ้าพื้นเมืองพิมพ์ลายดอกไม้