ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

เจ้าชายนักพัฒนาแห่งภูฏาน

ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง : Author: 
ดวงธิดา ราเมศวร์, ผู้เรียบเรียง
Call#: 
954.98092
ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 
1
ผู้พิมพ์ : Publisher: 
บริษัทยูโรปา เพรส จำกัด
ISBN: 
974-94613-2-0
ราคา : Price: 
200

หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวของประเทศภูฏาน ซึ่งมีความสำคัญน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง มีอารยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมอย่างสมบูรณ์ ที่อาจเป็นประเทศเดียวในโลกที่ยังเหลืออยู่ก็เป็นได้