ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

อารยธรรมคู่ขนานแห่งเอเซีย ญี่ปุ่น-เกาหลี-เวียดนาม

ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง : Author: 
ดวงธิดา ราเมศวร์, ผู้เรียบเรียง
Call#: 
950
ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 
1
ผู้พิมพ์ : Publisher: 
ทัพอักษรการพิมพ์
ISBN: 
974-94177-1-2
ราคา : Price: 
180

อาเซีย คือ ดินแดนเก่าแก่ เป็นต้นกำเนิดแห่งอารยธรรมของโลก ที่แผ่อิทธิพลไปยังดินแดนต่างๆ ของโลก ญี่ปุ่น เกาหลี และเวียดนาม ทั้งสามประเทศนี้มีความเหมือนกันอยู่ประการหนึ่ง คือได้รับอารยธรรมแม่จากจีนแล้วนำมาปรับตามอารยธรรมของตน