ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ชีวิตสอนชีวิต

ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง : Author: 
จิตรา ก่อนัมทเกียรติ
Call#: 
158
ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 
8
ผู้พิมพ์ : Publisher: 
จิตรา
ISBN: 
974-272-173-4
ราคา : Price: 
150

ชิวิตสอนชีวิต เป็นหนังสือรวบรวมข้อคิดจากคอลัมน์ "ถนนสายดอกไม้งาม" ในนิตยสารสกุลไทย เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตและงาน มุ่งเน้นให้แง่คิดที่ให้ประโยชน์ต่อทุกชีวิตที่ได้อ่าน

ชิวิตสอนชีวิต เป็นหนังสือรวบรวมข้อคิดจากคอลัมน์ "ถนนสายดอกไม้งาม" ในนิตยสารสกุลไทย เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตและงาน มุ่งเน้นให้แง่คิดที่ให้ประโยชน์ต่อทุกชีวิตที่ได้อ่าน