ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

จับจิต ด้วยใจ

ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง : Author: 
วิธาน ฐานะวุฑฒ์
Call#: 
158
ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 
1
ผู้พิมพ์ : Publisher: 
ศยาม
ISBN: 
974-7236-41-9
ราคา : Price: 
100

เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน คอลัมน์"จับจิต ด้วยใจ" (อาทิตย์เว้นอาทิตย์) หน้า 6 ศาสนาและจิตใจ เป็นการนำเอาคำสอนของพุทธศาสนามาเขียนในเชิงการแพทย์ เช่น หนึ่งบวกหนึ่งอาจไม่เท่ากับสอง การผ่าตัดอารมณ์ พลังการสวดมนต์ และการฟังแบบสะท้อนกลับ เป็นต้น อ่านง่าย อ่านได้ทุกเพศทุกวัย

เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน คอลัมน์"จับจิต ด้วยใจ" (อาทิตย์เว้นอาทิตย์) หน้า 6 ศาสนาและจิตใจ เป็นการนำเอาคำสอนของพุทธศาสนามาเขียนในเชิงการแพทย์ เช่น หนึ่งบวกหนึ่งอาจไม่เท่ากับสอง การผ่าตัดอารมณ์ พลังการสวดมนต์ และการฟังแบบสะท้อนกลับ เป็นต้น อ่านง่าย อ่านได้ทุกเพศทุกวัย