ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

โครงการสัญจรสู่สถานศึกษาครั้งที่ ๔ จ.ชัยภูมิ

 

โครงการสัญจรสู่สถานศึกษาครั้งที่ ๔

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕