ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เนื่องในโอกาศพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ณ บริเวณลานเมรุพรหมทัต อ.พิมาย จ.นครราชสีมา