ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา เข้าร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ •

สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา เข้าร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาโสภาพัณวดี

ในวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ ณ วัดเดิม ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา